TWO ESVAGT VESSELS IN FIREFIGHTING OPERATION ON THE NORTH SEA

ESVAGT Omega in Fi-Fi action at tanker Alia

'Esvagt Omega' in firefighting operation at the tanker Alia, 20 October 2015

Artiklen kan læses på dansk nederst på siden!

 

An explosion in the machine room of the tanker, 'Alia', triggered the fire extinguishing system installed on board.

 

The vessel, 'Alia', sent out a call at 20:05 on the MF&HF system. The position of the 'Alia' was 64 nautical miles, or approximately 120 kilometres, out in the North Sea, west of Hvide Sande. Both the 'Esvagt Omega' and the 'Esvagt Gamma' were in the area and reacted to the distress call.


The two ESVAGT vessels performed a carefully coordinated operation. Both vessels are equipped with standard fire-fighting equipment (fire pumps and hydrants). The 'Esvagt Omega' also has a water cannon mounted on monkey island, which has a capacity of 75 m3 per hour and a range of 30 metres.


The 'Alia' contacted the 'Esvagt Omega' by radio at 21:06 and requested help to cool down the aft part of the vessel. The hull was too hot for them to be able to access the machine room. The 'Esvagt Omega' came alongside the 'Alia' and sprayed water onto the sides of the tanker to cool down the machine room after the explosion. The hull was so hot that steam came up where the water hit it.


The tanker was cooled by the two ESVAGT vessels for around 3 hours. At 00:40, the 'Esvagt Gamma' and the 'Esvagt Omega' received the message of thanks and job well done from the 'Alia'. They had now regained control of the situation. No-one had been injured by the explosion and there was no risk of oil leakage either, reports the operations centre for the Danish armed forces, Forsvarets Operationscenter. 


FACTS


The tanker, 'Alia', was built in 2003. It sails under the Liberian flag and was on its way from Gothenburg to Malta. The vessel is 183 metres long. Dead weight: 35669 T.
Load: Fuel oil.
Position: 55.9423/6.251485, 64 Nm west of Hvide Sande.

 

Click here to return to the latest news from ESVAGT.

 

TO ESVAGT SKIBE I BRANDSLUKNINGS- AKTION PÅ NORDSØEN

Tankskibet 'Alia' havde den 20. oktober 2015 om aftenen en eksplosion i maskinrummet og måtte derfor udløse sit fast installerede brandslukningsanlæg.  

 

Kl. 20:05 udsendte 'Alia' et DSC kald på MF/HF. 'Alias' position var 64 sømil (ca. 120 kilometer) ude i Nordsøen vest for Hvide Sande. Både ’Esvagt Omega’ og ’Esvagt Gamma’ var i området og reagerede på nødkaldet.

 

De to ESVAGT skibe udførte en nøje koordineret indsats. Begge har standard brandslukningsudstyr (brandpumper og hydranter) ombord. ’Esvagt Omega’ har derudover en fast monteret vandkanon på monkey island, der har en kapacitet på 75 m3/time og en kastelængde på 30 meter.

 

'Alia' kontaktede ’Esvagt Omega’ på radioen kl. 21:06 og bad om hjælp til at nedkøle agter parten af 'Alia'. Skroget var for varmt til at de kunne komme ned i maskinrummet.  ’Esvagt Omega’ lagde sig på bagbord side og ’Esvagt Gamma’ på styrbord side af 'Alia'. Herfra sprøjtede de vand på siderne af tankskibet for at køle maskinrummet ned efter eksplosionen. Skroget var så varmt, at der stod damp op, hvor vandstrålen ramte.

 

Tankskibet blev kølet ned i ca. 3 timer. Kl. 00:40 fik Esvagt Gamma og Esvagt Omega besked fra 'Alia' med tak for veludført opgave og at de nu havde kontrol over situationen. Ingen personer skulle være kommet til skade ved eksplosionen, og der skulle heller ikke være nogen risiko for, at skibet lækker olie, rapporterer Forsvarets Operationscenter.

 

FACTS

 

Tankskibet 'Alia' er bygget i 2003. Det sejler under liberisk flag og var på vej fra Göteborg til Malta.
Skibet er 183 meter langt. Dødvægt: 35669 T.
Last: Brændselsolie
Position: 55.9423/6.251485, 64 Nm vest for Hvide Sande.

 

 

Click here to return to the latest news from ESVAGT.