Sponsorships

ESVAGT modtager mange ansøgninger! Vi har derfor udarbejdet et sæt retningslinjer, der reducerer de administrative omkostninger og giver en ensartet behandling af ansøgningerne.

 

ESVAGT støtter primært initiativer der:

 

  • Relaterer sig til ESVAGTs forretningsområde "Safety & Support at Sea"

  • Fremmer sundhed og sikkerhed

  • Fremmer uddannelse og talentudvikling

ESVAGT støtter ikke:

 

  • Politiske organisationer
  • Religiøse organisationer eller religiøse formål
  • Aktiviteter, der kan være til skade for miljø, dyr eller mennesker, f.eks. ekstremsport
  • Enkeltpersoner

Virksomhedssponsorater

 

ESVAGT støtter elitesporten i Esbjerg (mindre sponsorater/billetkøb):

 
  • EfB fodbold
  • Team Esbjerg håndbold
  • Esbjerg Energy ishockey

Medarbejdersponsorater

 

ESVAGT understøtter derudover medarbejdernes lokale engagement. Vi støtter gerne klubber og foreninger, hvor vores medarbejdere yder frivilligt ulønnet arbejde, f.eks. som træner, udvalgs- eller bestyrelsesmedlem. Der afsættes hvert år et beløb til dette formål.

Ansøgning

 

Hvis du eller din forening opfylder betingelserne, så kan du sende en sponsoransøgning til sponsorat@esvagt.com

Vi behandler de indkomne ansøgninger en gang i kvartalet.